Kontakt

Dane teleadresowe

BIURO W WARSZAWIE

Cavassi Steel sp. z o.o.
ul. Aleje Jerozolimskie 89/43
02-001 Warszawa

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000723073, REGON 369685348, NIP 8262201749.

Formularz kontaktowy

  BIURO WE FRANCJI

  PARTNER HANDLOWY NA TERENIE FRANCJI
  OUALCOM
  17 RUE DU LOT ET GARONNE
  68700 CERNAY

  BIURO W CHINACH

  PARTNER HANDLOWY NA TERENIE FRANCJI
  OUALCOM
  17 RUE DU LOT ET GARONNE
  68700 CERNAY