Kontakt

Dane teleadresowe

BIURO W WARSZAWIE

Cavassi Steel sp. z o.o.
ul. Aleje Jerozolimskie 89/43
02-001 Warszawa

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000723073, REGON 369685348, NIP 8262201749.

Formularz kontaktowy